Hopp til innholdet

Erik Brett Jacobsen fra KONTUR holder innlegg om Voldsløkka Skole for Oslobygg KF under frokostmøtet om klimagassregnskap og materialbruk.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss