Hopp til innholdet

Vårt fagmiljø har god arkitektur, som grunnlag for all prosjektering. Vi tar på oss oppgaver i alle stadier fra tidlig konseptfase til overlevering og ferdigstillelse i et byggeprosjekt.

KONTUR kan eksempelvis være behjelpelige med:

  • Forstudier og faglig rådgivning
  • Brukermedvirkning
  • Programmering
  • Utredning og idéskisser
  • 3D-modellering
  • Reguleringsplaner/arealvurderinger
  • Forprosjekt og kalkyler
  • Detaljprosjektering og anbudsdokumenter
  • Kontrahering av entreprenører
  • Ledelse og oppfølging av prosjekter fra idé til ferdig bygg

Eksempelsamling (Case studier):

Les mer om oss og våre verdier