Hopp til innholdet

Våre verdier

Norwegian Wood Cluster

KONTUR er et aktivt medlem av næringsklyngen Norwegian Wood Cluster (NWC). KONTUR er med i fag-grupper som arbeider med konkrete løsninger for å redusere avfall i byggenæringen og for å erstatte betongkonstruksjoner med konstruksjoner i tre.

Miljøfyrtårn

KONTUR ble sertifisert som Miljøfyrtårn i desember 2023, med ønske om å bidra i innsatsen for en grønnere framtid. KONTUR skal tenke miljø som en integrert del av daglig drift. Dette innebærer at vi gjennom samarbeide med våre oppdragsgivere, holder felles fokus på miljø i prosjektene.

Orkester Innlandet

KONTUR er en stolt sponsor av Orkester Innlandet. Ensemblets kjennetegn er dristige programvalg fra forskjellige tidsepoker og ulike sjangere med nedslagsfelt over hele innlandet. KONTUR verdsetter Orkester innlandet sitt arbeid med å formidle et variert kunstutrykk fra mange ulike tidsepoker.