Hopp til innholdet

Sted

Gjøvik

Årstall

2003

Oppdragsgiver

Industribygg AS

Kontaktperson

Margret Weidner

Areal

4200 m2

Faser/status

Ferdigstilt

Tjenester

ARK, PRL

Ansvarlig Arkitekt

Knut Reiten

Kontorbygget rommer administrative funksjoner, utviklingsarbeider og ulike forretnings-områder tilhørende Mjøskraft AS og sine datterselskaper. Bygget rommer også Gjøvik Kunnskapspark AS med den nyskapingen og utviklingsarbeidet de representerer. Interaksjon og synergieffekter av denne samlokaliseringen, og mot høyskolemiljøet på Kallerud, er vesentlige faktorer for byggets beliggenhet og utforming.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss