Hopp til innholdet

Nyhetssaken er hentet fra NWC sine sider og kan leses i sin helhet her:

Lydhør forsamling på Mjøstårnet

utdrag:

KONTUR Arkitekter AS, som har vært medlem av Norwegian Wood Cluster siden 2019, er et tverrfaglig arkitektkontor som arbeider med et rikt utvalg av byggeprosjekter, med hovedvekt på boliganlegg, yrkesbygg, skole og omsorgsbygg. Bedriften har hovedkontor på Gjøvik. I møtet fortalte partner Erik Brett Jacobsen om bedriften og orienterte om prosjektet Voldsløkka skole og kulturstasjon i Oslo, der lyd var en av de viktige problemstillingene.

Voldsløkka skole og kulturstasjon i Oslo ble åpnet i august 2023, med Oslobygg som byggherre. Det er Norges første skole med plusshusstandard og kombinerer sol- og jordenergi, miljøvennlige byggematerialer, energieffektivt bygg og et helt unikt uteområde til et europeisk forbildeprosjekt.

– Prosjektet brukte mye massivtre. Vi valgte å bevisst synliggjøre bærekonstruksjoner i tre der det var mulig av hensyn til lyd, sa partner Erik Brett Jacobsen, som var KONTUR Arkitekter sin ansvarlige arkitekt for Voldsløkka skole og kulturstasjon der all arkitekturprosjektering fra forprosjekt til ferdig bygg er utført i tett samarbeid mellom KONTUR- og SPINN arkitekter.

– Én av utfordringene i prosjektet var lyd i øvingsrom og undervisningsrom. Som et passivt tiltak for å hindre at konstruksjonsstøy forplanter seg mellom rom valgte vi for eksempel å plassere søyler midt i klasserom i stedet for i veggene mellom klasserom der det var mulig, sa Jacobsen. Han fortalte at kultursalen hadde høyere lydkrav enn skolebygget og således utført, som en stål og betongkonstruksjon.

– Løsningen i etasjeskillet mellom kultursalen og arealene under ble 500 mm hulldekke med flytende påstøp på vibrasjonsklosser. I tillegg ble det installert mineralull av varierende tykkelse over og under hovedkonstruksjonen, luftisolasjonsjikt samt plass til tekniske føringer, minimum tre lag gips og lyddempende himlinger. Etasjeskillene ble derved ca. 2 meter tykke, sa Jacobsen.

– Voldsløkka skole og kulturstasjon var et spennende prosjekt å være involvert i, og det krevde meget tett oppfølging. Vi bygde bl.a. en massivtrekonstruksjon inne i det freda bygget som var koplet sammen med det nye skolebygget og den nye kulturstasjonen. Her beholdt vi for øvrig de opprinnelige trekonstruksjonene som miljøskapende elementer inne i deler av bygningen. De bidro ikke til bæringen, men ble ikke revet for å ivareta det historiske og visuelle. Det ble en fin løsning, sa Erik Brett Jacobsen.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss