Hopp til innholdet

NWC

KONTUR er et aktivt medlem av næringsklyngen Norwegian Wood Cluster (NWC).

Norwegian Wood Cluster er samarbeid i verdikjeden skog, industri og bygg som skal utvikles til en internasjonalt ledende næringsklynge for industrielt, bærekraftig trebyggeri.

KONTUR er med i fag-grupper som arbeider med konkrete løsninger for å redusere avfall i byggenæringen og for å erstatte betongkonstruksjoner med konstruksjoner i tre.

Det jobbes med løsninger knyttet opp mot brann og lydproblematikk i trebygg.

Som et eksempel på produktutvikling utvikler vi i samarbeide med NTNU og Gjøvik baserte Hunton, løsninger for trebaserte produkter tilrettelagt for vannbåren varme lagt i gulv.

KONTUR arkitekter tar samfunnsansvar

KONTUR ble sertifisert som Miljøfyrtårn i desember 2023, med ønske om å bidra i innsatsen for en grønnere framtid. Stiftelsen Miljøfyrtårn stiller konkrete krav som skal medføre at virksomheten sørger for gode arbeidsmiljø, reduserer sin miljøbelastning og hjelper til med å dra det grønne skiftet. Sertifiseringen baseres på at virksomheten setter seg mål og gjennomfører praktiske tiltak som gir reelle forbedringer. Ved hjelp av årlig innrapportering vil alle våre samarbeidspartnere kunne følge KONTURs utvikling over tid, da resultater og statistikk blir offentliggjort.

Miljø og bærekraft

Globalt står byggenæringen for 40% av CO2 utslippene. Vi ser at vi gjennom vårt arbeid som arkitekter kan påvirke dette ved bruk av gjennomtenkte bygge-løsninger og riktig materialbruk.

KONTUR skal tenke miljø som en integrert del av daglig drift. Dette innebærer at vi gjennom samarbeide med våre oppdragsgivere, holder felles fokus på miljø i prosjektene.

Klimafotavtrykket skal også reduseres ved å begrense egne direkte utslipp, noe verktøyene i Miljøfyrtårn hjelper oss med.

Det betyr at vi jobber for å ivareta alle våre ansatte, vårt arbeidsmiljø og -relasjonene, for å inspirere til bærekraftig kreativitet på kontoret.