Hopp til innholdet

Sted

Gjøvik

Årstall

2017

Oppdragsgiver

Farverikvartalet AS

Samarbeidspartner

Sleth as

Kontaktperson

Erik Brett Jacobsen

Areal

20.600 m2

Faser/status

Paralelloppdrag 1. plass

Tjenester

ARK

KONTUR i samarbeid med Sleth as ble våren 2017 premiert med 1. plass i paralelloppdraget med Farverikvartalet.

Hovedgrep

Boligblokkene ble etablert på en toetasjes base med p-kjeller og utadrettede næringslokaler. Andre etasje av basen deles i to av Sommerfeldts gate som dermed får følge dagens terreng ned mot tomta. Eksisterende gate langs bebyggelsen i Storgata opprettholdes. Prosjektet framstår dermed som to klart definerte kvartaler, og prosjektet forholder seg til eksisterende bebyggelsen på en naturlig måte. En fordel med å dele opp andre etasje av basen er at høydespranget som må tas med trapp ned mot elva, blir mindre krevende enn i de andre forslagene. Oppå basen etableres 7 boligtårn, som muliggjør realisering av prosjektet i ulike byggetrinn.

Det etableres en offentlig gate parallelt med Storgata mot eksisterende bebyggelse. Dette definerer prosjektet som et eget kvartal og løser forholdet til eksisterende bebyggelse langs Storgata. Elvekanten har fått en variert og urban form, men sonen er stedvis veldig smal. Bebyggelsen er illustrert med et variert og mykt fasadeuttrykk med dybdevirkning.

  • Parkering, 4000 m2
  • Næringsarealer (galleri, kafé etc.), 1100 m2.
  • Boligareal (197 leiligheter) 15500 m2

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss