Hopp til innholdet

Sted

Oslo

Årstall

2022-2024

Oppdragsgiver

AS Årvollveien 15

Kontaktperson

Erik Brett Jacobsen

Areal

5.600 m2

Faser/status

Detaljprosjekt
Pågående

Tjenester

ARK, SØK

Årvollveien 15 planlegges i krysset Årvollveien / Bård skolemesters vei. Prosjektet markerer siste byggetrinn i utbyggingen av Årvoll Senter og får en sentral plassering i forbindelse til senteret. Bygget planlegges, med forretning på grunn og bolig i fem etasjer. Uteareal på lokk og takterrasse. To plan helt og delvis under grunn tilrettelagt parkering og off./priv. tjenesteyting. Det er vektlagt mindre boenheter for å gi variert botilbud i området, som domineres av større enheter.

Se salgsprospekt

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss