Hopp til innholdet

Sted

Gjøvik

Årstall

2019

Oppdragsgiver

Gjøvik Rådhus AS

Kontaktperson

Margret Weidner

Areal

11.300 m2

Faser/status

Rehabilitering
Byggefase
Ferdigstilt

Tjenester

ARK, IARK, LARK, PL, PRL, SØK

Miljøprofil

BREEAM «very good»

Ansvarlig Arkitekt

Knut Reiten

Prosjektet omfatter rehabilitering og ombygging av Gjøvik Rådhus for å møte morgendagens krav til et funksjonelt, effektivt og tilrettelagt rådhus for Gjøvik kommune. Rådhuset huser politiske og kulturelle funksjoner, tjenester rettet mot borgerne, og tilbyr attraktive arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø for ansatte i organisasjonen. Det er stilt høye mål i prosjektet for kvalitet, energibruk, gjenbruk, økonomi og framdrift. For å oppnå prosjektmålene, er prosjektet gjennomført underlagt målsetninger innen BREEAM om miljøklassifisering «very good». Gjøvik Rådhus ble det første rådhus i Norge til å oppnå slik klassifisering.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss