Hopp til innholdet

Sted

Hamar

Årstall

2002

Oppdragsgiver

Hamar kommune

Kontaktperson

Margret Weidner

Areal

2500 m2

Faser/status

Ferdigstilt

Tjenester

ARK, PRL

Arkitekt tidligfase

Knut Reiten KONTUR

Skolen er bygget opp med en tredeling av elevarealene i et primærareal (klasserommet) som base for den enkelte klasse. Småskoletrinnet og mellomtrinnet er hver for seg organisert omkring et sekundær-areal (allrom/fellesrom og grupperom). Vestibyle/samlingsrom, kantine, spesialrommene og gymsalen utgjør et tertiærareal. Fordelen ved denne tredelingen ligger først og fremst i fleksibilitet i bruk av arealer, og ulike nivåer på hvor kunnskap er tilgjengelig. Klasseromsavdelingen er lagt ut mot de mest attraktive utearealene.

KONTUR fikk i 2009 Hamar kommunes Byggeskikkpris for dette bygget (Greveløkka skole)

“- Greveløkka skole peker seg ut som en vinner fordi den fyller sin funksjon på en god måte overfor brukere og byens befolkning. Bygget ligger svært godt i terrenget, samtidig som den har lekne elementer ute og inne som oppmuntrer til aktivitet og kreativitet. Både store og små elementer er av byggmessig høy kvalitet. ”

— Juryen for Hamar Kommunes byggeskikkpris 2009

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss