Hopp til innholdet

Sted

Lillehammer

Årstall

2007

Oppdragsgiver

Lillehammer kommune

Kontaktperson

Margret Weidner

Areal

6.463 m2

Faser/status

Ferdigstilt

Tjenester

ARK, PGL

Prosjektet omfatter oppgradering og utbygging av Hammartun ungdomsskole i Lillehammer sentrum. Ungdomsskolen holdt tidligere til i to vakre murbygninger tegnet av  ark. O. Ekman i 1883 og ark. Henrik Nissen i 1901, samt et bygningskompleks fra 1960-årene. Hammartun barneskole ligger i samme skoleanlegg, og det ble lagt opp til sambruk av diverse spesialrom med barneskolen. Et vesentlig trekk ved den eksisterende bebyggelse ved ungdomsskolen er de mange ulike gulvnivåer, med dertil nødvendige trappeforbindelser.

De eksisterende bygningene er rehabilitert og omprogrammert i tillegg til et nytt glassbygg mellom de to murbyggene fra 1883 og 1901, som tilrettelegger for innendørs forbindelse og heisadkomst i begge bygg. Det er også tilrettelagt med ny hovedadkomst i akse med Skolegata med et overdekket areal som léskur og gjennomgang fra Skolegata til uteområdet  i vest. Ferdig utbygd skole er dimensjonert for 9 klasser med 36 ansatte. Etter fullført oppgradering og utbygging fremstår skoleanlegget som en moderne, effektiv skole. Alle deler av anlegget tilfredsstiller krav til tilgjengelighet.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss