Hopp til innholdet

Sted

Gjøvik

Årstall

2024

Oppdragsgiver

O. Mustad og Søn Eiendom AS

Samarbeidspartner

Feste Kapp AS

Kontaktperson

Erik Brett Jacobsen

Areal

130.000 m2

Faser/status

Områderegulering
innsendt 2.gangs behandling

Tjenester

ARK, REG

På vegne av O. Mustad & Søn Eiendom AS har KONTUR arkitekter as vært ansvarlig utførende konsulent for utarbeidelsen av planbeskrivelse med konsekvensutredning, planbestemmelser, plankart og ROSanalyse, samt prosessledelse for planarbeidet frem til og med 1. gangs behandling av planen. Planene for Mustad-Kallerud legger grunnlag for en stor og gjennomgripende utbygging innenfor undervisning, kontor, næring og bolig og har potensial til å tilføre betydelige vekstimpulser til Gjøvik by. I forbindelse med utvidelse av planene har Feste Kapp AS tatt over ansvaret for utarbeidelse av plandokumentene mens KONTUR har ansvar for arkitekturveileder, og strukturskisse for planlagte bygg innenfor planområdet.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss