Hopp til innholdet

Sted

Oslo

Årstall

2014-2020

Oppdragsgiver

Lille Borgen AS

Samarbeidspartner

Planconsult AS

Kontaktperson

Erik Brett Jacobsen

Areal

5.600 m2

Faser/status

Regulering

Tjenester

REG

Årvollveien 15 planlegges i krysset Årvollveien / Bård skolemesters vei. Prosjektet markerer siste byggetrinn i utbyggingen av Årvoll Senter og får en sentral plassering i forbindelse til senteret. Bygget planlegges, med forretning på grunn og bolig i fem etasjer. Uteareal på lokk og takterrasse. To plan helt og delvis under grunn tilrettelagt parkering og off./priv. tjenesteyting. Det er vektlagt mindre boenheter for å gi variert botilbud i området, som domineres av større enheter.

Detaljreguleringsplanen ble utarbeidet i samarbeid med Planconsult AS. KONTUR hadde ansvar for reguleringsplanen samt ROS analysen. Planconsult hadde det overordnede ansvar for reguleringssaksgangen med utarbeidelse av planbeskrivelse og bestemmelser frem til 2018 da KONTUR overtok saken etter at ansvarlig saksbehandler i Planconsult gikk av med pensjon. Parallelt med omreguleringsarbeidet ble prosjektet prosjektert frem til forprosjektnivå.

Byggeprosjektet

KONTUR har også hatt oppfølging av byggeprosjektet.

Se prosjektet her

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss