Hopp til innholdet

Sted

Kongsvinger

Årstall

2023

Oppdragsgiver

Øst Eiendom AS

Samarbeidspartner

Planconsult AS

Kontaktperson

Erik Brett Jacobsen

Faser/status

Illustrasjonsprosjekt
Detaljregulering

Tjenester

ARK, REG

Ansvarlig Arkitekt

Erik Brett Jacobsen

Næring og leilighetsbygg fordelt på to utbyggingstrinn med totalt ca 52 leiligheter i varierende størrelse fra ca 65 – 125 m2 samt næringsdel på ca 1200 m2 BRA

Illustrasjonsprosjektet for Otto Wengs Veg er utarbeidet som underlag for detaljregulering. Bebyggelsen innenfor planavgrensingen er oppdelt i 2 hovedvolumer på henholdsvis hver sin side av Otto Wengs Vei (inndelt i felt K1 og K2) tilgrensende rundkjøringen i Brugata. Bebyggelsen orienterer seg med en delvis åpen lamellbebyggelse parallelt med Otto Wengs vei. Lamellene er knyttet sammen med en innglasset svalgang parallelt med Brugata, for å beskytte den bakenforliggende bebyggelsen mot trafikkstøy og bryte opp fasaden mot Brugata. De indre lamellene vender seg mot et felles gårdsrom for beboerne på et lokk i K1 og omkranser et uteoppholdsareal på terrengnivå i K2. Bygningene lager en ny romlig situasjon med en meget gunstig vinkling i forhold til sol og lysforhold for uteoppholdsarealene.

Planens hensikt er å tilrettelegge for for tidsmessig utnytting med byleiligheter over nærings- /serviceetasje i 1.etg mot Brugata og Otto Wengs veg med adkomst fra sistnevnte. Det forutsettes riving/fjerning av dagens virksomhet samt å øke tillatte høyder og volum ift gjeldende regulering. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Planconsult AS.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss