Hopp til innholdet

Sted

Gjøvik

Årstall

2022

Oppdragsgiver

Kai Canari Holding AS & Bassengparken Eiendom AS

Kontaktperson

Jørn Reiner

Areal

1133 m2

Faser/status

Ferdigstilt

Tjenester

ARK, SØK

Den ærverdige bygården Sandsgården i Gjøvik sentrum ble opprinnelig tegnet i 1898 av en av Norges første kvinnelige arkitekter, Hjørdis Grøntoft. Gården ble opprinnelig brukt til bolig- og forretningsformål, men hadde med tiden forfalt i stadig større grad.
Bygget har vernegrad 2 i Gjøviks Verneplan, som betyr at fasadene er vernet.

I dag er bygningen restaurert og tilbakeført til sin opprinnelige form, samtidig som innsiden er ombygget og oppgradert så den imøtekommer dagens krav til teknisk standard for boliger. Bygården omfatter 20 leiligheter med et totalt BRA 1023 m2, samt 110 m2 BTA avsatt til næring. Eksempler på tiltak som ble utført i restaureringsprosessen er økt brannsikkerhet for alle boliger, gjenåpning av rømningsveier, innvendig totalrenovering av alle leiligheter, og ivaretakelse av lydisolering mot trafikk. Taket er reparert og alle vinduer nye – alt sammen i tråd med de originale tegningene fra 1898.

KONTUR har bidratt som ansvarlig ARK for både innside bygg og for de vernede fasadene, samt ansvarlig SØK. Underveis i prosessen ble det konferert med Gjøvik kommune, Fylkeskonservatoren og Mjøsmuséet bygningsvernrådgiver.
Taket ble restaurert av Bassengparken Eiendom AS i samråd med Mjøsmuséet.
Restaureringen av Sandsgården ble hedret av Fortidsminneforeningen Oppland med Verneprisen 2022.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss