Hopp til innholdet

Sted

Oslo

Årstall

2017-2019

Oppdragsgiver

Oslobygg KF

Kontaktperson

Erik Brett Jacobsen

Areal

1.660 m2

Faser/status

Forprosjekt
Beskrivelse
Detaljprosjekt
Byggeoppfølging
Ferdigstilt

Tjenester

ARK, SØK (ramme)

Toppåsen Skole er i dag en to-parallell 1-7 skole med 372 elever og 69 ansatte. Bygningsmassen består av trehusbebyggelse i en til to etasjer bygget i 1988-89. Toppåsen Skole ble 14. juni 2017 utsatt for brann. Bygningsdelen som brant, inneholdt gymsal med tilhørende støttefunksjoner og arbeidsplass for alle pedagogene ved skolen m.m. Prosjektet omfattet gjenoppbygging etter brann og sikret reetablering av tidligere funksjoner, samt nytt naturfagsrom og tre mottaksklasser.

Nybygget er gjenreist med tilnærmet samme fotavtrykk og plassering som tidligere bygg. Bygget er oppgradert i tråd med SKOK 15 og TEK 17 forskriftskrav. Dette medfører et utvidet arealbehov sammenlignet med tidligere bygningsmasse, spesielt tilknyttet areal per arbeidsplass for pedagogene ved skolen. Nybygget er utformet som passivhus.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss