Hopp til innholdet

Sted

Kvam

Årstall

2010

Oppdragsgiver

Nord-Fron kommune

Kontaktperson

Margret Weidner

Areal

670 m2

Faser/status

Ferdigstilt

Tjenester

Barnehage, Skole og utdanning

Ansvarlig Arkitekt

Knut Reiten

Gjennom rehabilitering / ombygging av eksisterende barnehage og nødvendig nybygg ble det etablert totalt 55 barnehageplasser, fordelt på 9 plasser for barn i aldersgruppen 1-3 år og 46 plasser for barn i aldersgruppen 3-6 år.
Barnehagen er planlagt ”avdelingsløs” d.v.s. organisert med en base for småbarn og en base for større barn.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss