Hopp til innholdet

Sted

Gjøvik

Årstall

2013, 2014, 2022

Oppdragsgiver

O. Mustad og Søn Eiendom AS

Kontaktperson

Erik Brett Jacobsen

Areal

5750 m2

Faser/status

Ferdigstilt

Tjenester

ARK, IARK, BL, SØK

Etter at Mustad sin fiskekrokproduksjon gradvis nedskalert på begynnelsen av 2000 tallet ble det behov for å transformere bygningsmassen til ny bruk. E-blokka er en av de mest sentrale byggene og transformasjonen fra industriell virksomhet til kontor og næringsvirksomhet tok for alvor fart fra 2008 og utover. I hele denne prosessen har KONTUR vært sentrale som arkitekter i tett sammarbeid med O. Mustad og Søn Eiendom AS, som disponerer bygningsmassen. Deler av Mustad Fabrikkers virksomhet var blitt flyttet ut av de gamle fabrikkbygningene på Gjøvik og i denne forbindelsen startet arbeidet med å skape nytt liv og aktivitet i den eksisterende bygningsmassen.

De gamle fabrikkbygningene representerer et helhetlig og verdifullt bygningsmiljø med bruk av teglstein som hovedmateriale. Videreføring av kulturmiljøet står sentralt i all etablering av ny virksomhet og det var i den østre fløyen av E-blokka mye av transformasjonsarbeidet startet og er pågående for Mustad Næringspark som helhet. Utviklingen skjer gradvis i takt med at nye leietagere har meldt sin interesse for etablering i næringsparken og transformasjonen av E-blokka har vært pågående i over 15 år.

Telenor (2013)

Arealene for Telenor i E-blokka er tilrettelagt med adkomst fra egen inngang som vender opp mot Raufossveien. Første byggetrinn omfattet plan 2 og 3 og andre byggetrinn omfattet plan 4. Prosjektet ble ferdigstillt i 2013 med et totalt areal på 4760 m². Arealene har interne forbindelser via trapp og heis som knytter utleiearealet sammen og ned til byggets første etasje med felles kantine. Kantinearealet ligger vendt mot Hunnselva og er felles for alle leietagere i Mustad Næringspark. For å ivareta en økt bruk av kantina ble det i forbindelse med prosjektet etablert en felles møteromssavdeling med direkte adkomst fra kantina, som kan disponeres av alle leietagerene på Mustad Næringspark. Arealene til Telenor har en kapasitet på opp til 400 kontorarbeidsplasser og er den største arbeidsplassen for Telenor i Norge utenfor hovedkontoret på Fornebu.

KONTUR hadde ansvar for fagområdene Arkitekt , interiørarkitekt, ansvarlig søker og byggeledelse gjennom hele prosjektet. Prosjektet er utført som en byggherrestyrt entreprise hvor KONTUR har vært byggherrens representant.

Arealer

  • Plan 2         1.507 m²
  • Plan 3         1.807 m²
  • Plan 4         1.448 m²

Sweco – (2015)

Som en påfølgende del av rehabiliteringen av E-Blokka ble det siste planet i bygget totalrehabilitert for SWECO. Prosjektet ligger i plan 5 bygning 121 og konverteres fra tidligere fabrikketasje til kontorer for SWECO. I denne forbindelse bisto KONTUR med fagområdet arkitekt da SWECO selv sto for øvrige fag.

Arealer

  • Plan 5         990 m²

Statens Vegvesen (2022)

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss