Hopp til innholdet

Sted

Gjøvik

Årstall

2024

Oppdragsgiver

Sangnes Eiendom AS

Kontaktperson

Lars Bekken

Areal

1500 m2

Faser/status

Detaljprosjekt (pågående)

Tjenester

ARK

Prosjektet omfatter ombygging av et eksisterende næringsbygg til boligformål samt nybygg som tilpasser seg eksisterende trebygg i kvartalet. Næringsseksjonen som bygges om er fra begynnelsen av 1970-tallet og har et bruttoareal på ca. 280 kvadratmeter pr. etasje. Det inneholder kjeller med lagerarealer, 1. etasje med butikklokaler og 2. etasje med kontorlokaler.

Nærigsbygget som bygges om planlegges med 11 boenheter. Det nye boligbygget inneholder 4 boenheter og plasseres på det som i dag er et åpent areal ut mot Hans Mustads gate. Bygget har 2 etasjer og loft, separat inngang med trapp ligger inn mot gårdsrommet. Inngang til kjellerboder for boliger i både ny og eksisterende del, vil skje fra nytt trapperom i eksisterende bygg.

Nytt boligbygg er et trebygg som tilpasser seg det eldre bolighuset Hans Mustadsgate 3B når det gjelder form, detaljering og materialbruk.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss