Hopp til innholdet

Sted

Biri

Årstall

2009-2012

Oppdragsgiver

Gjøvik kommune

Kontaktperson

Margret Weidner

Areal

3.500 m2

Faser/status

Forprosjekt
Andbudsdokumenter
Detaljprosjekt
Byggeoppfølging
Ferdigstilt

Tjenester

ARK, PGL, SHA, SØK

Biri ungdomsskole er en to-parallell ungdomsskole dimensjonert for 140 elever fordelt på tre årstrinn. Prosjektet omfatter nybygg (2.100 m2) og rehabilitering (1.700 m2) av blant annet svømmehall og gymsal. Prosjektet omfatter i tillegg undervisningsarealer, administrasjon og personalrom, samt fellesarealer. Bygget skal samlet gi et funksjonelt, bygningsmessig og teknisk fullt ut oppdatert og utbygget skoleanlegg etter dagens krav.

KONTUR hadde ansvar for ARK, PGL, SHA og SØK i prosjekteringen av prosjektet som ble ferdigstilt høsten 2012.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss