Hopp til innholdet

Sted

Gjøvik

Årstall

2014-2017

Oppdragsgiver

Industribygg AS

Kontaktperson

Margret Weidner

Areal

1550 m2

Faser/status

Skisseprosjekt
Forprosjekt
Detaljprosjekt
Oppfølging
Ferdigstilt

Tjenester

ARK, SØK

Gjøvikregionen International School er etablert ved Gjøvik Læringssenter på Campus Kallerud 2 km fra Gjøvik sentrum. Skolen hadde oppstart ved skoleårets begynnelse høsten 2015 for 30 elever med aldersintegrerte trinn. Byggetrinn 1 var forventet å dekke skolens behov de to-tre første driftsårene med inntil 60 elever. Byggetrinn 2 ble ferdigstilt 2017 og har økt kapasiteten for skolen inntil 200 elever.

Skolen er oppført som elementbyggeri i to etasjer med et teknisk takoppbygg.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss