Hopp til innholdet

Sted

Elverum

Årstall

2010

Oppdragsgiver

Elverum kommune

Kontaktperson

Margret Weidner

Areal

1.630 m2

Faser/status

Ferdigstilt

Tjenester

ARK, RIB

Ansvarlig Arkitekt

Knut Reiten

Barnehagen er formet som en kompakt organisasjon omkring et midtparti over 2 plan. En-etasjes ”pirer” fører ut fra denne kjernen og danner flere skjermede uterom i alle himmelretninger.

For å få korte avstander mellom avdelingene og fellesfunksjonene, er avdelingene lagt i en-etasjes ”pirer” ut fra et sentralt 2 etasjes ”midtbygg” som rommer spesial- og fellesfunksjoner på plan 1 og administrasjon og personalfunksjoner på plan 2. Tekniske rom er også plassert sentralt i anlegget i kjelleren under ”midtbygget”.

Avdelingene er i utgangspunktet alle like og dimensjonert for å kunne romme 18 barn i aldersgruppen 3-6 år.

Hver avdeling har et felles overdekket inngangsparti for 2 og 2 grupper av barn. Ved inngangspartiet for avdelingene for barn 0-3 år er det vist vognoppstilling med 20 plasser.

Fra garderoben fører det direkte inn til gruppens baserom. Baserommene har hver to leke/aktivitets-rom direkte tilknyttet.

Mellom baserommen ligger det et felles kjøkken med spiseplass for avdelingen. Spisearealet er fleksibelt mot begge basearealene. Det er flere varianter for sammenhengen mellom base, spise og kjøkkenarealet, og oppdeling av dette, enn det viste i dette foreløpig skisseprosjektet. Kjøkkenet har adkomst/utgang til korridoren i fellesarealet.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss