Hopp til innholdet

Sted

Gjøvik

Oppdragsgiver

Gjøvik kommune

Kontaktperson

Erik Brett Jacobsen

Areal

14.000 m2

Faser/status

Mulighetsstudie

Tjenester

ARK

Hovedfokuset for mulighetsstudien er å vise potensialet for en kobling mellom Gjøvik Sentrum og Mjøsstranda ved å etablere en ny bygningsmasse med fokus på gode offentlige gater og plasser som henvender seg mot Mjøsa og Hunnselva. Videre ligger området i buffersonen mellom et eksisterende industriområde og Huntonstranda, som er tenkt utviklet til et nytt boligområde i Gjøvik. Mulighetsstudien ser derfor på potensialet for å skape en god buffer mellom disse områdene ved å danne en visuellbarriere fra Huntonstranda mot industriområdet.

For å styrke båndet mellom byen og vannet er bygningsmassen orientert langs to nesten-parallelle øst-vestgående akser. Aksene danner i tillegg en rygg mot industrisonen i nord og åpner mot vannspeilet og attraktive solforhold i sør. Den ene aksen fortsetter utover de svære betongpilarer fra kaianlegget til den pensjonerte Mjøsfergen. Eksisterende bryggefundamenter har potensiale til å utnyttes som fundament for et nytt bygg som strekker seg ut i havneinnløpet. Her kan tenkes mere publikumsvennlige funksjoner, som serveringsted / vannsportaktivitetssenter etc. Den andre aksen slutter i et langstrakt lavt volum som forholder seg til det åpne landskapsrommet mot sør. Kanskje kan denne strukturen ende i vannet med en flytebrygge som muliggjør bading med stupetårn og startrampe for vannskientusiaster. Hovedvolumene hviler på et nedsenket podium med parkering som delvis integreres inn i terrenget møt sør og dels fungerer som «buffer» mellom privat og offentlig trafikk.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss