Hopp til innholdet

Sted

Eina

Årstall

2007

Oppdragsgiver

Vestre Toten kommune

Kontaktperson

Margret Weidner

Areal

530 m2

Faser/status

Ferdigstillt

Tjenester

ARK, RIB

Ansvarlig Arkitekt

Knut Reiten

Barnehagen på 530 m2 er planlagt med basearealer for to 3-5 årsgrupper, og baseareal for en 1-3 årsgruppe samt personalavdeling. Basene er lagt som korte fløyer ut på hver side av et felles oppholdsareal sentralt i bygget. Dette fellesrommet blir en felles arena, samlingssted og formidler av kontakt ut i basene.

Barnehagen er løst uten bruk av rene trafikkarealer, og de fleste arealer har flerbruksfunksjoner for aktivitet, lek og opphold.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss