Hopp til innholdet

Sted

Skreia

Årstall

2009

Oppdragsgiver

Solstrålen og Eventyråsen Barnehage

Kontaktperson

Margret Weidner

Areal

700 m2

Faser/status

Ferdigstilt

Tjenester

ARK, RIB

Ansvarlig Arkitekt

Knut Reiten

Bygningen huser to barnehager med ulik profil, men som underbygger hverandre. Hver barnehage er dimensjonert for 30 barn med baserom, øvrige leke- og aktivitetsrom, samt egne inngangspartier og garderober. Barnehagene ligger på hver side av et kjerneområde for fellesskap, som består av allrom med kjøkken, samt enkelte fellesfunksjoner for stell og hcwc/vannlek.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss