Hopp til innholdet

Sted

Jaren, Gran kommune

Årstall

2016

Oppdragsgiver

Gunn og Eivind Seigerud

Kontaktperson

Margret Weidner

Areal

2500 m2

Faser/status

Skisse
Forprosjekt
Detaljprosjekt
Byggefase
Ferdigstilt

Tjenester

ARK, SØK, PGL, RIB, BL

Rehabilitering + tilbygg sykehjem (2 byggetrinn) – alle faser fra skisse til «som bygget».

Byggetrinn 2 (ca. 750 m²) Tilbygg med 11 sykehjemsplasser, fysioterapirom og fellesarealer for pasienter. KONTUR utfylte rollene ARK, RIB, SØK, PGL og BL. Bygget ble ferdigstilt November 2016.

Byggetrinn 1 (ca. 1.750 m² ) Kombinasjon av nybygg og rehabilitering eksisterende sykehjem på Jaren. Prosjektet omfatter et nytt anneks med 3 plasser i et tilpasset bofellesskap.  En ny sykehjemsfløy med 15 plasser, samt rehabilitering av eksisterende 9 sykehjemsplasser.  ( Hvorav 5 plasser ikke ble utført ). Sammen med prosjektet ble utomhusanlegget oppgradert, blant annet med en sansehage. )

BT 1 ble tildelt byggeskikkprisen i Gran kommune 2012-2013:

«Det nyoppførte tilbygget er holdt i samme byggestil som det opprinnelige hovedbygget. Byggets bredde, takvinkel og formspråk er overholdt i respekt av opprinnelige bygg, men har gjennomtenkte fine og moderne detaljer, slik at man unngår å få stilkopiering som sjelden fungerer i et nytt bygg. Hele bygningsmassen bærer preg av stor omtanke både for funksjonalitet og estetikk.

Sykehjemmet har et nybygg og to moderniserte bygninger rundt det indre tunet. Bygningene skaper en fin ramme rundt tunet med sansehage og sitteplasser der detaljer fra hovedbygning går igjen.

Både gamle og nye bygninger gir til sammen et helhetlig og harmonisk inntrykk.»

— Byggeskikksutvalgets omtale av nybygget ved Fagertun sykehjem

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss