Hopp til innholdet

Sted

Hønefoss

Årstall

2005

Oppdragsgiver

Ringerike kommune

Kontaktperson

Margret Weidner

Areal

4600 m2

Faser/status

Ferdigstilt

Tjenester

ARK, PGL

Ansvarlig Arkitekt

Knut Reiten

Nytt anlegg på totalt 4.600 m². Anlegget er tredelt, og består av en sykehjemsdel med et bofellesskap for demente, og to frittliggende omsorgsboliger beregnet for henholdsvis autister og yngre funksjonshemmede. Boligene er utformet som ettplans trehus med skråtak og detaljering som gir en vanlig ”boligkarakter”. Omsorgsboligene ligger alle med adkomst og uteplasser på terreng. KONTUR hadde ansvar for arkitekturprosjektering, prosjektgruppeledelse for oppdraget, samt oppfølging av prosess fra skisse til ferdig realisert bygg.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss