Hopp til innholdet

Sted

Gjøvik

Årstall

2009-2012

Oppdragsgiver

Gjøvik kommune

Kontaktperson

Margret Weidner

Areal

18 DAA / 1.560 m2

Faser/status

Regulering
Forprosjekt
Anbudsbeskrivelse
Detaljprosjekt
Byggeoppfølging

Tjenester

ARK, REG

Arkitekt tidligfase

Knut Reiten KONTUR

Nybygget Lundstein skole består av 1.560 m2 inkludert gymsal. Bygget erstattet datidens utdaterte paviljongbygg samt midlertidige brakkerigg, som ble reist etter en brann ved skolen. Nybygget gir økt kapasitet og oppgradering av Lundstein skole til et fullverdig skoleanlegg for 7 årstrinn. Skolen er dimensjonert for 80 elever med muligheter for å romme inntil 98 elever i basearealer.

Det sentralt plasserte samlingsrommet med vestibylen blir skolens store fellesarena, med god oversikt og forbindelse til alle deler av anlegget. Her ligger også et auditorium for formidling. Samlingsrommet og auditoriet kan slåes sammen til et flerbruksrom for undervisning og sosialt samvær.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss