Hopp til innholdet

Sted

Gausdal

Årstall

2010

Oppdragsgiver

Skanska

Kontaktperson

Erik Brett Jacobsen

Areal

10550 m2

Faser/status

Mulighetsstudie

Tjenester

ARK

Ansvarlig Arkitekt

Knut Reiten

Hovedgrep
Anleggets to tyngdepunkt er skolen og idrettsanlegget. Mellom disse ligger fellesfunksjoner for adkomst, uformelt opphold og fordeling til anleggets enkelte funksjoner, som også inkluderer bibliotek, frivillighetssentralen, kulturskole og ungdomshus.

Prosjektet viser en oppdimensjonert vestibyle med hovedinngang fra vest og bi-inngang fra øst. Vestibylen har en hovedtrapp, som er uavhengig av amfiet, og heis som forbinder alle plan. Fra hallen kan man nå alle deler av anlegget.

Vrimlearealet mellom eksisterende og nybygg for skole, er et rom gjennom to plan som også er oppdimensjonert slik at man i tillegg til en forbedret romform også oppnår et brannteknisk skille mellom Bygg A og Bygg B. Dette medfører at man ikke trenger å sprinkle Bygg A.

Idrettsanlegget med eksisterende hall og ny hall med tribuneanlegg er knyttet til hovedinngangen med gangforbindelse både på plan 1 og plan 2. Forbindelsen på plan 2 knytter også opp arealene for dans mellom hallene mot vestibylen. Idrettsdelen har i tillegg et eget inngangsparti mot nord direkte tilknyttet garderobeanleggene i eksisterende og ny hall. Fra hallene og garderobene er det også utgang til de utvendige aktivitetsarealene mot sør.

Avdelingen med arbeidsrom for lærere er bearbeidet for å ivareta rømningsforhold, gi alle arbeidsrom yttervegg som ikke ligger over underliggende tak, samt forenkle oppbyggingen av denne del av anlegget ved å få likeverdige areal på begge plan. Gulvnivå i ungdomsklubben på plan 1 er senket ned for å få større takhøyde i disse lokalene, og for å ivareta forsterket lydisolering mellom planene i dette området.

Ventilasjonstekniske rom (i planforslaget fra OFK lagt til et plan 3) er lagt til plan 2 og forsyner både ny hall (Bygg C) og nybygg for fellesareal, skole, bibliotek etc. (Bygg B).

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss