Hopp til innholdet

Sted

Gjøvik

Årstall

2023

Oppdragsgiver

O. Mustad og Søn Eiendom AS

Kontaktperson

Margret Weidner

Areal

515 m2

Faser/status

Ferdigstilt

Tjenester

ARK, SØK

Glassgangen er utformet som en langsgående akse utenfor den opprinnelige bygningsmassen. Materialbruken er primært i glass og cor-tenstål, i trad med arkitekturveilederen for Mustad Næringspark. Materialbruk og utforming er ment å komplimentere eksisterende teglsteinsbygg der nye arkitektoniske elementer skal komplimentere det eksisterende samt fremheve nye bygningselemneter som et helhetlig for næringsparken. Glassgangen ivaretar dagens krav til universell utforming og sikrer en funksjonell innvendig kommunikasjon for kontorlokalene i E-blokka til felles kantine. Glassgangen er i tillegg tilført nye store glassflater, som tilfører det nye arealet kvaliteter med godt dagslys og visuell forbindelse til utendørsarealene i Borggården.

I dette utbyggingstrinnet ble det også innredet et kontorlokale i tilstøtende areal, som tidligere var i bruk som lager og industri i forbindelse med fiskekrokproduksjonen på Mustad. Glassgangen ble også tilrettelagt med et felles toaleanlegg.

Utomhusanlegg i Borggården ble oppgradert med sitteplasser i borggården, sykkelparkeringsplasser samt handicapparkering for leietagere i E-blokka.

Arealer

  • Glassgang (ny bebygelse)  220 m2
  • Rehabilitering eksisterende bebyggelse 295 m2

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss