Hopp til innholdet

Sted

Halden

Årstall

2015

Oppdragsgiver

Halden kommune

Samarbeidspartner

Pöyry

Kontaktperson

Jørn Reiner

Areal

60 m2

Faser/status

Ferdigstilt

Tjenester

ARK. RIB

Sorgenfri pumpestasjon er plassert langs hovedinnfartsåren til Halden og på grunn av den sentrale plasseringen har fokuset på det arkitektoniske vært viktig. KONTUR i samarbeid med Pöyry har utarbeidet en utradisjonell og moderne pumpestasjon som kombinerer design og et teknisk bygg på en ny måte. Bruken av glass har vært viktig for å gi forbipasserende et innsyn i og en bedre forståelse for denne typen infrastruktur.

Stasjonen er en sentral enhet i avløpssystemet til Halden kommune og pumper avløp fra den vestlige siden av Halden til Remmen renseanlegg. Den nye pumpestasjonen består av betongstøpt sandfangskum, pumpesump og maskinrom for tørroppstilte pumper med overbygg i glass og betong.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss