Hopp til innholdet

Sted

Gjøvik

Årstall

2016

Oppdragsgiver

Gjøvik Kommune

Kontaktperson

Erik Brett Jacobsen

Faser/status

Mulighetsstudie

Tjenester

Landskap og infrastruktur, Mulighetsstudie

Ansvarlig Arkitekt

Lasse Juul

Mulighetsstudie for en ny gangbru-forbindelse mellom Gjøvik Gård og Brenneriet

Konseptet for ny gangbru er basert på en asymmetrisk skråstagsbru. Valget av brutype oppfyller både de stedlige fysiske betingelser og markerer terskelen og tilhørigheten til Gjøvik Gård i form av en markant portal representert av de to pylonene som lener seg inn mot hverandre. Brua er en skulptur der de to elementer, pylonene og brubuen, balanserer hverandre i en spenningsfylt komposisjon.

Materialene peker bakover til byens industrielle historie, som nettopp har sitt utgangspunkt på dette stedet. Men det skaper også en kobling til vår tid gjennom å bygge videre på en materialitet og detaljering som man til dels finner på den nye gangbrua til Mustad, i seilkonstruksjonen i Jernbaneparken og i rekkverket i Kulturtrappa. Som et eksempel på dette er de to pylonene faktisk tilnærmet identiske med søylene som bærer seilet i Jernbaneparken. Utover at rekkverket understreker dynamikken i brua, så «låner» også det sin form fra rekkverket i Kulturgata, dog med en mykere avslutning i form av den gjennomgående håndløperen. Dette prosjektet har som intensjon å bidra til å skape en ny grammatikk for en samlet visuell profil i byen.

Gangbanen er tenkt som prefabrikkerte slipte betongheller i stil med gangbrua ved Mustad, men hvor denne har et grafisk mønster etset inn i betongen vil ornamentikken her bestå av tilslag av knust Gjøvik-blått glass, som vil gnistre i sollyset slik som krusningene i vann.

Krumningen i bruelementets underside reflekterer solas speiling i det brusende vannet med et gyllent flimmer i konstant bevegelse.

Forslaget bearbeider det triangulære rommet mellom elva/brua og brenneriet i form av en terskel/forplass som strekker seg fra gang/sykkelstien over vegen og omfavner fasadene på Brenneriet.

Orienteringslys bygges inn i håndløperen som et kontinuerlig langt LED-lysbånd. Indirekte belysning skjult i pilarene lyser opp undersiden av brua og portalen. Lyssettingen vil kunne temasettes i form av en hvilken som helst farge i RGB-spektret.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss