Hopp til innholdet

Sted

Gjøvik

Årstall

2012

Oppdragsgiver

O. Mustad og Søn Eiendom AS

Kontaktperson

Erik Brett Jacobsen

Areal

100 m2

Faser/status

Ferdigstilt

Tjenester

ARK, RIB

Mustad Gangbru ligger i direkte tilknytning til Mustad Næringspark, bedre kjent i norsk kulturhistorie som Mustad fiskekrokfabrikker på Gjøvik. Bruen er allment tilgjengelig og ligger sentrumsnært på Gjøvik. Bruen er også en direkte link mellom næringsparken og Høgskolen i Gjøvik (HiG) samt et estetisk tilslag til rekreasjonsområdene langs Hunnselva.

Gangbruens totale lengde er på 32 meter og har et fritt spenn på 28 meter og ligger som en vater-rett skive i landskapet. Gangbruen er et kontemporært tilslag til området med sine rene rette linjer. Tverrsnittet kan sammenlignes med en firkantet U form. Bæringen, som består av to langsgående gitterdragere, er lagt i rekkverket for at gangbanen skal fremstå så lett og elegant som mulig. Dette arkitektoniske grepet er poengtert ved å løfte kledningen av rekkverket og de diagonale elementene i fagverket over gangbanen for å skape en glippe mellom gangbanen og rekkverket. Nattestid er glippen lyssatt for å fremheve dette grepet.

Kledningen består av rustrødt corten stål, som tar opp igjen fargen til teglsteinsfasaden i direkte tilknytning til gangbruen. Cor-ten stålets rustrøde farge smelter sammen med den røde teglsteinen i bakgrunnen, men skiller seg allikevel nok fra teglsteinsfasaden til å fremstå som et tydelig kontemporært innslag til området. Nattestid er kledningen opplyst og refleksjonen mot de røde flatene gir et varmt rødlig lys.

Det er lagt vekt på kontrastfarge mellom gangbanens betong-elementer og rekkverket i rustrødt corten stål. Her er materialenes naturlige fargespill tatt aktivt i bruk for å skape en kontrast, som gir bedre lesbarhet av gangbruens avgrensning. Det er også støpt inn ett mønster i betongelementene. Det grafiske uttrykket i mønsteret viser en sinusbevegelse av tilsynelatende tilfeldig plasserte «krystaller» som strømmer kontinuerlig over gangbanen. Mønsteret er arkitektens tolkning av informasjonsstrømmen som flyter inn og ut av næringsparken med sitt sterke tilslag av IKT bedrifter, samt en historisk forankring til fiskekrokproduksjonen på Mustad.

Lystripen i fothøyde på begge sidene av bruens lengderetning er et sammenhengende bånd sett fra gangbruens omgivelser og strekker seg i hele bruens lengde av gangbruens ytterkant. Den innvendige gangbanen er opplyst med punktvise armaturer integrert i bruens kledning. Rytmen i punktene gjør det enklere for blant annet synshemmede å oppfatte lengden til gangbrua kontra en jevn belysning. Broen ender opp i et nytt og godt opplyst inngangsparti til næringsparken. Dette skaper et fokuspunkt idet man krysser elven. Lyspunktene i inngangspartiet samsvarer med de punktvise armaturene fra gangbanen og brukes som et virkemiddel for å knytte inngangspartiet sammen med gangbruen. Belysningen som helhet er med på å skape et trygt og opplyst uteareal i forbindelse med inngangspartiet til næringsparken.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss