Hopp til innholdet

Sted

Gjøvik

Årstall

2020

Oppdragsgiver

O. Mustad og Søn Eiendom AS

Kontaktperson

Erik Brett Jacobsen

Faser/status

Mulighetsstudie

Tjenester

ARK

Det er utarbeidet et skisseprosjekt for 200 studentboliger i Mustad Næringspark som en del av Campussatsingen. Planløs-ningen er tilrettelagt slik at hyblene vender inn mot parken med korridorløsning, som akustikk skjerm mot Raufossvegen. Videre knekkes lamellen mot elven internt i be-byggelsesstrukturen og danner akser med øvrig tilgrensende bygningsvolum i strukturskissen.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss