Hopp til innholdet

Sted

Gjøvik

Årstall

2016

Oppdragsgiver

Gjøvik Kommune Teknisk Drift

Kontaktperson

Erik Brett Jacobsen

Faser/status

Mulighetsstudie (ferdigstillt)

Tjenester

Landskap og infrastruktur, Mulighetsstudie

Oppdraget omfatter en mulighetsstudie for ny kjørebru med fortau over Hunnselva i Parkgata samt oppgradering av arealene langs Hunnselva i Elvegata på Gjøvik.

Bruen er i prinsippet en konvensjonell bru bygget opp av prefabrikkerte betongelementer, men KONTUR har sett på estetisk utforming av gangbane og rekkverk for at bruen skal integreres i sine omgivelser og få en fremtredende estetisk karakter. Bruen benytter seg av eksisterende brukar. Gangbaner er foreslått, som prefabrikkerte betongelementer med grafikk i betongoverflaten. Rekkverket er foreslått utført av samme variant som rekkverket i Kulturgata. I tillegg har KONTUR foreslått integrert belysning i håndløperen for belysning i gangbanen.

I etterkant av mulighetsstudien er bruen etablert og ferdigstillt av Gjøvik Kommune Teknisk Drift etter prinsipper fra mulighetsstudien.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss