Hopp til innholdet

Sted

Gjøvik

Årstall

2015

Oppdragsgiver

Farverikvartalet AS

Kontaktperson

Roar Jacobsen

Areal

46.500 m2

Faser/status

Mulighetsstudie
Skisseprosjekt
Godkjent detaljregulering

Tjenester

ARK, REG

KONTUR har vært ansvarlig utførende konsulent for utarbeidelsen av planbeskrivelse med konsekvensutredning, planbestemmelser, plankart og ROS-analyse for planarbeidet. Planene for Farverikvartalet legger grunnlag for en stor og gjennomgripende utbygging innenfor handel, kultur og ca. 100 boliger og har potensial til å tilføre betydelige vekstimpulser til Gjøvik sentrum. Detaljregulering ble ferdigbehandlet og godkjent i 2015.

KONTUR har i tillegg hatt ansvar for mulighetsstudie + strategi for bebyggelsesstruktur med tilhørende skisseprosjekt, som detaljreguleringsplanen er basert på.

Paralelloppdraget

KONTUR deltok i paralelloppdraget om Farverikvartalet der vi i samarbeid med Sleth arkitekter fra Århus i Danmark fikk 1.plass. Se prosjektet her