Hopp til innholdet

Sted

Gjøvik

Årstall

2015

Oppdragsgiver

Tronrud Mjøsbygg

Kontaktperson

Margret Weidner

Areal

4950 m2

Faser/status

Mulighetsstudie

Tjenester

ARK

Prosjektet svarer på HiGs behov for spesialiserte funksjoner for avdelingen TØL i samvirke med eksisterende lokaler i B-bygget, for administrasjonen FAs rombehov, samt for generelle undervisningsrom og fellesarealer for hele høgskolen. Dette har styrt valg av nybyggets beliggenhet og tilknytning til eksisterende bygg, i et krysningspunkt mellom B-bygget, det fremtidige «Skoletorget» og G-bygget, samt C-bygget (HOS).

Prosjektet forholder seg til de overordnede utbyggingsprinsippene som ble fastlagt i strukturskissen som KONTUR as utarbeidet for Campus Gjøvik i 2012, og som ligger til grunn for gjeldende reguleringsplan for området fra 2014.

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss