Hopp til innholdet

Sted

Gjøvik

Årstall

2023

Oppdragsgiver

O Mustad og Søn Eiendom AS

Kontaktperson

Erik Brett Jacobsen

Areal

4500 m2

Faser/status

Illustrasjonsprosjekt

Tjenester

ARK, Utviklingsstrategi

Ansvarlig Arkitekt

Erik Brett Jacobsen

Sentralbygget illustrasjonsprosjekt – Næring og Læring

I den eksisterende sentrale bygningsmassen av tegl finnes et sentralt område med lagerbygg og haller beliggende mellom E-blokka/nordre del og Bright House. Denne del av den eksisterende bygningsmassen har en udefinert struktur bestående av flere utbyggingstrinn med krevende intern logistikk med tanke på ny bruk. Som del av reguleringsplanen foreslås det at denne bygningsmassen rives og erstattes med ny bygningsmasse med en kontorblokk i maks 7 etasjer. Plan 1 består av et utvidet “sokkelvolum” som dekker arealet der opprinnelig bygningsmasse er plassert. Sokkelbebyggelsen er tenkt utnyttet til sentralt inngangsparti omkranset av auditorier og støttearealer med møterom garderober. I tillegg etableres en aula som knytter sammen Bright House, E-blokka og arealer for NTNU arkitektur og Design. Fra plan 2-7 planlegges det et “Sentralbygg“ Der funksjonen er tenkt som et kontorbygg med eksempelvis forskningsbaserte arbeidsplasser / kontorvirksomhet. Da leietager ikke er landet er kontor-bygget vist med åpent landskap og en sentral kjerne for støttefunksjoner.

Inngangsplanet (plan 1) mot det indre gårdsrommet er tenkt av samme kvalitet og uttrykks-form, som den nylig etablerte “glassgangen“ langs E-blokka og som vender inn mot samme gårdsrom. Inngangsplanet består av en glassfasade med detaljer og inngangsparti i Corten stål. Tydelige kommunikasjonsveier mellom de ulike hovedinngangen i gårdsrommet vektlegges i videre planlegging og det er utarbeidet forslag til gangforbindelser på illustrasjonsplanen.

Sentralbygget planlegges i tegl med markering av trappetårn og innganger i corten. Bygget er illustrert med en rytmisk og symetrisk plassering av vinduene, som gjenspeiler vindusbåndene i den eksisterende bebyggelsen. Det vektlegges god detaljering i teglfasaden. eksempelvis rundt vinduer, åpninger og gesims. Detaljering og vindusinndeling vil ha et moderne preg og fremheve dagens bygningsestetikk med kontrast til den eksisterende bygningsmassen.

Arealer Totalt 4500 m2
Plan 01 1350 m2
Plan 02-07 (525m2 x 6) 3150 m2

Har du et prosjekt?

i KONTUR er arkitektfaget sentralt i alle våre prosjekter. Vår signatur er å tilby bygg i høy kvalitet fra konsept til ferdig bygg. For å tilfredsstille kontinuitet og kvalitet i alle ledd utfører vi, utover tradisjonelle arkitektfaglige oppgaver, tjenester innenfor arealplanlegging, regulering, prosjekt- og byggeledelse.

Kontakt oss